Đang truy cập: 9
Trong ngày: 53
Trong tuần: 322
Lượt truy cập: 231783

Lượt xem: 939

▪ ACIT thiết kế các tủ công tơ tùy theo phụ tải là loại tải 3P hay 1P.

• Với tải 3P có dòng max <100A dùng loại công tơ 3P trực tiếp. Công tơ 3P trực tiếp được chi làm các loại. 10/20A, 10/40A, 20/40A, 30/60A, 50/100A.  

• Đối với tải 3P có dòng điện max >100A dùng công tơ gián tiếp kết hợp biến dòng điện xuống dòng thứ cấp là 1A hoặc 5A .      

• Với tải 1P thường là công suất nhỏ dùng công tơ 1P trực tiếp: 3/9A, 5/20A, 10/40A, 20/80A, 40/120A. 


ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

phai
trai