Cung cấp tủ điện cho khu nhà ở Echome 3 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Cung cấp tủ điện cho khu nhà ở Echome 3 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Dự án

Cung cấp tủ điện cho khu nhà ở Echome 3 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Dự án

  • Năm tiến hành

    2019

  • Giá trị hợp đồng

    4,694,602,900 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Hệ thống tủ điện hạ thế, thiết bị đóng cắt, CSV trung thế.

0.02381 sec| 893.203 kb