Cung cấp tủ hạ thế nhà máy Goertek Bắc Ninh trạm E6789

Cung cấp tủ hạ thế nhà máy Goertek Bắc Ninh trạm E6789

Dự án

Cung cấp tủ hạ thế nhà máy Goertek Bắc Ninh trạm E6789

Dự án

  • Năm tiến hành

    2020

  • Giá trị hợp đồng

    10,048,500,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Tủ điện MSB, biến dòng, vỏ MBA.

0.02405 sec| 893.063 kb