Dự án Green Pearl

Dự án Green Pearl

Dự án

Dự án Green Pearl

Dự án

  • Giá trị hợp đồng

    7,000,000,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    13 tủ MSB và 1 dàn tủ DB

2.22209 sec| 962.977 kb