Dự án Than Núi Béo

Dự án Than Núi Béo

Dự án

Dự án Than Núi Béo

Dự án

  • Năm tiến hành

    2018

  • Giá trị hợp đồng

    1,619,607,700 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    08 Tủ tụ bù trung thế 6 kV

0.03682 sec| 892.219 kb