Đường cáp ngầm 24kV và TBA 4000KVA-220/0,4kV cấp điện cho công ty TNHH đầu tư Quốc tế SANTA

Đường cáp ngầm 24kV và TBA 4000KVA-220/0,4kV cấp điện cho công ty TNHH đầu tư Quốc tế SANTA

Dự án

Đường cáp ngầm 24kV và TBA 4000KVA-220/0,4kV cấp điện cho công ty TNHH đầu tư Quốc tế SANTA

Dự án

  • Năm tiến hành

    2019

  • Giá trị hợp đồng

    3,422,100,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Rescloser 24 kV, 35 kV, tủ hạ thế, tủ RMU 22kV.

0.03400 sec| 893.883 kb