Đường Đông Tây 1 kéo dài - Khu kinh tế Nghi Sơn - Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng

Đường Đông Tây 1 kéo dài - Khu kinh tế Nghi Sơn - Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng

Dự án

Đường Đông Tây 1 kéo dài - Khu kinh tế Nghi Sơn - Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng

Dự án

 • Năm tiến hành

  2019

 • Giá trị hợp đồng

  3,445,084,500 VNĐ

 • Chi tiết dự án

  Hệ thống tủ trung thế (tủ LBS, tủ PT, tủ VCB)

  Hệ thống tủ hạ thế (tủ ATS, tủ tụ bù).

0.70486 sec| 965.773 kb