Hệ thống tủ hạ thế nhà máy Vonmax

Hệ thống tủ hạ thế nhà máy Vonmax

Dự án

Hệ thống tủ hạ thế nhà máy Vonmax

Dự án

  • Năm tiến hành

    2020

  • Giá trị hợp đồng

    4,205,091,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Tủ điện hạ thế, tủ ATS, tủ tụ bù

0.14252 sec| 892.672 kb