Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh

Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh

Dự án

Khu công nghiệp và đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh

Dự án

  • Giá trị hợp đồng

    14,752,260,000VNĐ

  • Chi tiết dự án

    MBA, Tủ trung thế, trụ đỡ, đầu cáp, cáp ngầm trung thế, máy Recloser, CSV thông minh...

0.05959 sec| 893.633 kb