Khu đô thị Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

Khu đô thị Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

Dự án

Khu đô thị Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

Dự án

  • Năm tiến hành

    2022

  • Giá trị hợp đồng

    24,500,000,000VNĐ

  • Chi tiết dự án

    2 trạm Kiosk + 63 tủ hạ thế + cáp điện + thi công.

0.16744 sec| 893.109 kb