Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

Dự án

Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

Dự án

  • Năm tiến hành

    2022

  • Giá trị hợp đồng

    9,358,455,960 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Cung cấp vận chuyển và lắp đặt VTTB TBA 110kV

0.02232 sec| 892.953 kb