Nhà chung cư N08. Hạng mục: Hệ thống điện trục đứng tại Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Nhà chung cư N08. Hạng mục: Hệ thống điện trục đứng tại Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Dự án

Nhà chung cư N08. Hạng mục: Hệ thống điện trục đứng tại Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Dự án

  • Năm tiến hành

    2018

  • Giá trị hợp đồng

    1,886,076,775 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Cung cấp tủ điện hệ thống điện nguồn, khu vực kinh doanh, khối 9 tầng

0.02141 sec| 894.188 kb