Nhà máy Lion Core Việt Nam - Quảng Yên - Quảng Ninh

Nhà máy Lion Core Việt Nam - Quảng Yên - Quảng Ninh

Dự án

Nhà máy Lion Core Việt Nam - Quảng Yên - Quảng Ninh

Dự án

  • Năm tiến hành

    2021

  • Giá trị hợp đồng

    2,128,434,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Tủ điện MSB

0.02565 sec| 892.664 kb