Nhà máy mặt trời BP Solar

Nhà máy mặt trời BP Solar

Dự án

Nhà máy mặt trời BP Solar

Dự án

  • Năm tiến hành

    2018

  • Giá trị hợp đồng

    6,600,000,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Lắp đặt hệ thống tấm pin.

0.03688 sec| 892.25 kb