Tổ hợp cao tầng Berriver Jardin

Tổ hợp cao tầng Berriver Jardin

Dự án

Tổ hợp cao tầng Berriver Jardin

Dự án

  • Giá trị hợp đồng

    1,831,574,800 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Trạm trụ + hệ thống tủ MSB

0.04111 sec| 892.336 kb