Toà Blue Star

Dự án

Toà Blue Star

Dự án

  • Năm tiến hành

    2021

  • Giá trị hợp đồng

    3,233,849,600 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Busway

0.02024 sec| 891.984 kb