Toà nhà H098 và T106 dự án Starlight Riverside tại phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Toà nhà H098 và T106 dự án Starlight Riverside tại phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Dự án

Toà nhà H098 và T106 dự án Starlight Riverside tại phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Dự án

  • Năm tiến hành

    2018

  • Giá trị hợp đồng

    1,542,421,040 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Cung cấp trạm Kiosk hợp bộ 22/0,4 kV 1x1600kVA.

0.03337 sec| 893.563 kb