Trung tâm thương mại Bờ Hồ Thanh Hoá

Trung tâm thương mại Bờ Hồ Thanh Hoá

Dự án

Trung tâm thương mại Bờ Hồ Thanh Hoá

Dự án

  • Giá trị hợp đồng

    5,477,189,630 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Cung cấp VTTB.

0.02027 sec| 892.422 kb