Xây dựng đường dây & Trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu

Xây dựng đường dây & Trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu

Dự án

Xây dựng đường dây & Trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu

Dự án

  • Năm tiến hành

    2019

  • Giá trị hợp đồng

    6,591,713,000 VNĐ

  • Chi tiết dự án

    Tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, thiết bị đóng cắt, CSV trung thế.

0.03318 sec| 893.734 kb